Співробітництво України з ЮНЕСКО

Членство України в ЮНЕСКО стратегічно орієнтоване на сприяння розширенню міжнародного співробітництва вітчизняних наукових, освітніх і культурних інституцій шляхом забезпечення їх участі у програмній діяльності Організації.

Як міжнародна організація системи ООН ЮНЕСКО ставить перед собою завдання «сприяти зміцненню миру й безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузі освіти, науки й культури в інтересах забезпечення загальної поваги до справедливості, законності і прав людини, а також основних свобод, проголошених у Статуті ООН для всіх народів без розрізнення раси, статі, мови чи релігії». Цей політичний імператив – «сприяння миру і взаєморозумінню між народами» – став визначальним для подальшої концептуальної ролі ЮНЕСКО.

0,,18753873_303,00ЮНЕСКО створювалася у 1945 році після завершення Другої Світової війни,
в умовах, коли духовне відродження повоєнного світу було як ніколи актуальним.

У своїй діяльності ЮНЕСКО керується пріоритетами, що визначаються такими документами, як Середньострокова стратегія, що розрахована на 6-річний період, дворічні програми та бюджет. З метою приведення своєї програмної діяльності у відповідність до програм діяльності інших органів системи ООН, починаючи з 2014 року ЮНЕСКО розроблятиме Середньострокову стратегію на 8-річний період, а програму та бюджет на
4-річний період. Зазначені документи ухвалюються Генеральною конференцією Організації, яка разом з Виконавчою радою є одним із двох керівних органів ЮНЕСКО.

Нинішній Генеральний директор ЮНЕСКО І.Бокова, яка була обрана у 2009 році, головним лейтмотивом своєї діяльності проголосила пропагування та втілення ідеї «нового гуманізму», щo базується на визнанні і повазі права на співіснування та рівність при прийнятті рішень і пошуку консенсусу.

Відповідно до свого основного мандату, прописаного у статутних документах, Організація працює над створенням умов для діалогу між цивілізаціями, культурами і народами, який будується на повазі до загальних цінностей. ЮНЕСКО виходить з того, що саме шляхом діалогу між країнами і цивілізаціями світ може прийти до глобального розуміння необхідності зміцнювати мир, викорінювати злидні та забезпечити сталий розвиток усіх регіонів світу. Механізмами забезпечення такого діалогу і мають слугувати освіта і наука, культура та культурне співробітництво, комунікація та інформація.

 

Україна є членом ЮНЕСКО з 12 травня 1954 року. Отже, станом на сьогодні її членський “стаж” в Організації є досить вагомим – він складає вже 60 років.

Україна є стороною низки міжнародних конвенцій та рекомендацій цієї Організації, а саме:

 • Всесвітньої конвенції про авторське право (1952 р.);
 • Конвенції про охорону культурних цінностей на випадок збройного конфлікту та Протоколу до неї (1954 р.);
 • Конвенції про міжнародний обмін виданнями (1958 р.);
 • Конвенції про обмін офіційними виданнями та урядовими документами між державами (1958р.);
 • Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти (1960 р.);
 • Конвенції про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та вчених ступенів у державах регіону Європи (1979 р.);
 • Конвенції про заходи, спрямовані на заборону і попередження незаконного ввозу, вивозу та передачі права власності на культурні цінності (1970 р.);
 • Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972 р.);
 • Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (1971 р.);
 • Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення
  їх фонограм (Конвенція про фонограми) (1971 р.);
 • Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (1997 р.);
 • Конвенції про охорону підводної культурної спадщини (2001 р.);
 • Конвенції про збереження нематеріальної культурної спадщини (2003 р.);
 • Конвенції про боротьбу із допінгом у спорті (2005 р.);
 • Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження (2005 р.).

 

Координацію співпраці національних інституцій з ЮНЕСКО покладено на Національну комісію України у справах ЮНЕСКО. Цей міжвідомчий орган при
МЗС України створено відповідно до Указу Президента України від 26 березня 1996 року.

Постійне представництво України при ЮНЕСКО функціонує в Парижі з грудня
1962 року. Головним його завданням є представлення та просування інтересів нашої держави у цій авторитетній міжнародній Організації.

Україна активно виступає ініціатором багатьох міжнародних програм та проектів.
У цьому зв’язку варто навести декілька прикладів.

Свого часу наша країна стояла у витоків ініціативи використання інформаційно-комунікаційних технологій для зміцнення миру, недопущення пропаганди війни, насильства i ненависті між народами. Результатом її зусиль стала розробка i прийняття відповідної Декларації ЮНЕСКО (1978 р.). Крім того, Україна є також одним із авторів розробки Декларації ЮНЕСКО про раси i расові забобони.

За період членства в ЮНЕСКО Україна чотири рази обиралася до керівного органу Організації – Виконавчої ради: 1981–1985 рр., 1995–1999 рр., 2001–2005 рр.
та 2013–2017 рр.

Україна активно виступає ініціатором багатьох міжнародних програм та проектів, зокрема в рамках одного із ключових напрямів діяльності ЮНЕСКО – збереження всесвітньої культурної та природної спадщини.

У 1997 році, під час 29-ї сесії Генконференцiї ЮНЕСКО Україна iнiцiювала звернення до ООН з метою проголошення Міжнародного року захисту та збереження культурної спадщини. У ході 31-ї сесії Генеральної асамблеї ООН ця пропозиція знайшла своє відображення – 2002 рік було проголошено ООН Міжнародним роком світової культурної спадщини.

Результатом однієї з останніх ініціатив України (спільно з Азербайджаном, Вірменією, Казахстаном та Росією) стало проголошення Генеральною асамблеєю ООН Міжнародного року зближення культур – 2010, в рамках якого в Україні 2-5 листопада 2010 р., під патронатом Президента України та егідою ЮНЕСКО було проведено Міжнародний семінар “Роль релігійних громад в управлінні об’єктами всесвітньої спадщини”, за результатами якого було ухвалено заключний документ, т.зв. “Київську заяву”, в якій містяться конкретні пропозиції щодо розробки в рамках Конвенції 1972 р. нового актуального напряму діяльності.

Успішне проведення семінару в Києві та подальше розроблення тематики дало можливість Україні стати ініціатором нового напряму в рамках згаданої Конвенції та лідером зазначеного процесу в ЮНЕСКО, що, безумовно, матиме позитивний вплив на міжнародний авторитет нашої держави.

Тематичні напрями діяльності Національної комісії України у справах ЮНЕСКО:

освіта, молодіжна політика: ефективне функціонування та розширення мережі Кафедр ЮНЕСКО в Україні, координація роботи мережі Асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні, проведення науково-методичних та освітніх конференцій під егідою Нацкомісії.

Наразі в Україні успішно діють 74 асоційованих школи ЮНЕСКО, а також
14 кафедр ЮНЕСКО.

Продовжується робота з реалізації рішень і рекомендацій ЮНЕСКО у сфері освіти. Зокрема, під егідою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО проходять Всеукраїнські конференції учнів Асоційованих шкіл ЮНЕСКО, теми яких визначаються відповідно до актуальних аспектів діяльності ЮНЕСКО та ООН.

Почесне звання “Чемпіони спорту ЮНЕСКО” присвоєно всесвітньовідомим легкоатлету Сергію Бубці (у листопаді 2003 р.) та боксерам Віталію і Володимиру Кличкам (у грудні 2006 р.).

Іншим важливим напрямом діяльності України в рамках ЮНЕСКО є робота з використання можливостей Міжнародного дитячого центру “Артек” (центр під егідою ЮНЕСКО категорії 2), зокрема, проведення щорічного Міжнародного дитячого фестивалю “Змінимо світ на краще!” та засідань Всесвітньої дитячої Ліги Націй.

наука, комунікація та інформація: розвиток та координація співробітництва в рамках таких міжурядових програм, як Міжнародна програма “Людина та біосфера”, Міжнародна гідрологічна програма, програма Міжурядової океанографічної комісії, Міжурядової ради Програми “Iнформація для всіх”;

культура: забезпечення ефективного виконання Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р., вжиття заходів щодо покращення стану збереження та використання українських об’єктів, що вже знаходяться у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також включення нових українських об’єктів матеріальної та нематеріальної спадщини; сприяння міжкультурному діалогу.

Враховуючи багатогранність культурного та природного багатства України, здійснюється активна робота щодо збільшення представленості визначних українських пам’яток у Списку всесвітньої спадщини. Наразі до Списку входять сім українських культурно-архітектурних та природних перлин, а саме:

–  «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра» (1990 р.);

–  «Ансамбль історичного центру м. Львів» (1998 р.);

–   «Геодезична дуга Струве» (2005 р., транскордонний геодезичний об’єкт ”Дуга Струве” було номіновано від 10 європейських країн: Норвегії, Швеції, Фінляндії, Росії, Естонії, Латвії, Литви, Білорусі, Молдови та України. 4 геодезичні пункти ”Дуги Струве” знаходяться на території України – ”Баранівка”, ”Катеринівка”, ”Фельштин” (Хмельницька область) та ”Старонекрасівка” (Одеська область);

–  «Букові праліси Карпат та древні букові ліси Німеччини» (2007 р., транскордонний українсько-словацько-німецький об’єкт);

–   «Резиденція Буковинських та Далматинських митрополитів» (нині – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) (2011 р.);

–  «Давнє місто Херсонес Таврійський та його хора (5 ст. до н.е. – 14 ст. н.е.)» (2013р.);

–  «Дерев’яні церкви Карпатського регіону Польщі та України» (2013 р., транскордонний серійний українсько-польський об’єкт).

Україна підтримує тісні робочі контакти з Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зокрема, у контексті використання і збереження включених до Списку всесвітньої спадщини українських об’єктів, що мають видатну універсальну цінність.

19-29 червня 2011 р. у штаб-квартирі ЮНЕСКО у м. Парижі відбулася 35-а сесія Комітету всесвітньої спадщини (КВС), в якій взяла участь делегація України на чолі
із заступником Міністра культури України. У рамках сесії, 20 червня 2011 р. КВС  ухвалив внесену нашою країною резолюцію у розвиток Міжнародного семінару “Роль релігійних громад в управлінні об’єктами всесвітньої спадщини”.

Під час 35-ї сесії Комітету відбулася також подія, яка має виключно важливе значення для міжнародного іміджу України, – 28 червня КВС схвалив рішення                   про включення об’єкта культурної спадщини “Резиденція Буковинських та Далматинських митрополитів” до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (нині – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

У ході 35-ї сесії Комітету було також прийнято рішення стосовно приєднання до включеного до Списку ЮНЕСКО у 2007 році українсько-словацького транскордонного об’єкта “Букові праліси Карпат” природного об’єкта ФРН “Древні букові ліси Німеччини”.

28 жовтня 2011 р. у Києві відбулося підписання Угоди між Урядом України, Урядом Республіки Білорусь та Урядом Республіки Польща про створення транскордонного біосферного резервату “Західне Полісся”. Започаткування нової форми міждержавного співробітництва у сфері охорони навколишнього середовища передбачає об’єднання в єдину природоохоронну територію біосферних заповідників “Шацький” (Україна), “Західне Полісся” (Польща) та “Прибузьке Полісся” (Білорусь). Згадана ініціатива має високі шанси сприяти прискоренню формування Всеєвропейської екомережі та збереженню біологічного та ландшафтного різноманіття території Західного Полісся.

13 грудня 2011 р. у Львові відбулася урочиста церемонія вручення Сертифікату Міжнародної координаційної ради Програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера” українському біосферному резервату “Розточчя”.

25 жовтня – 10 листопада 2011 р. у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі проходила 36-а сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО – найвищого керівного органу Організації.

Під час сесії відбулися вибори до Виконавчої ради та міжурядових органів і комітетів Організації. За підсумками виборів Україну було обрано до Міжнародної координаційної ради Програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера” (МАБ) та до Комітету з питань штаб-квартири ЮНЕСКО.

У результаті проведеної українською стороною відповідної роботи до Календаря пам’ятних дат ЮНЕСКО на 2012-2013 рр., затвердженого резолюцією 36C/15 36-ї сесії Генконференції, було включено дві українські пам’ятні дати: 100-річчя від дня народження науковця М.М.Амосова та 150-річчя від дня народження науковця і мислителя В.І.Вернадського (спільна номінація з РФ).

Важливою подією на національному та міжнародному рівнях стало відзначення в рамках ЮНЕСКО 1000-річчя від дня заснування Софійського Собору (ювілей було включено до Календаря пам’ятних дат ЮНЕСКО на 2010-2011 рр.).

У 2012 році продовжувалася робота з популяризації у світі національної культурної та природної спадщини, а також нематеріальної спадщини України,
а саме:

у січні 2012 р. передано до ЮНЕСКО два номінаційні досьє українських об’єктів «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора (5 ст. до н.е. – 14 ст. н.е.)» та «Дерев’яні церкви Карпатського регіону Польщі та України» з метою їх включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

24 червня – 6 липня 2012 р. делегація України взяла участь у роботі 36-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини (КВС) ЮНЕСКО (м. Санкт-Петербург, РФ), в рамках роботи якої було, зокрема, розглянуто питання щодо стану збереження українського об’єкта всесвітньої спадщини «Київ: Собор Св. Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра»;

6-8 листопада 2012 р. делегації України взяла участь у роботі офіційної (заключної) церемонії відзначення 40-річчя Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р. (м. Кіото, Японія);

– участь у підготовці нової редакції Закону України «Про охорону культурної спадщини» (у т.ч. підготовка відповідного розділу, присвяченого українським культурним об’єктам, включеним до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).

З метою включення у 2013 р. до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства забезпечено підготовку та передачу у березні  2012 р.
на розгляд Секретаріату ЮНЕСКО двох перших досьє українських елементів «Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство
ХІХ-ХХІ ст.» та «Косівська кераміка – традиційне ремесло Карпатського регіону XVI-XXI ст.».

Представники Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО взяли участь у роботі Міжнародної конференції національних комісій у справах ЮНЕСКО «Європейсько-арабський діалог: розбудова концепції нового гуманізму», яка відбулася 31 травня – 1 червня 2012 р. у Відні (Австрія), а також першого Кіпрського форуму на тему «Захист та збереження культурної спадщини
у Середземноморському регіоні. Спільна відповідальність» (м. Лімасол, Республіка Кіпр, 22-23 листопада 2012 р.), організаторами якого були Суверенний Мальтійський Орден, ЮНЕСКО, Європейська Комісія та Республіка Кіпр (в рамках піврічного президентства Кіпру у Раді Європейського Союзу).

На освітньому напрямі до мережі асоційованих шкіл ЮНЕСКО (АШЮ) включено 10 українських шкіл, які отримали відповідні Сертифікати ЮНЕСКО.

У рамках реалізації молодіжної політики, в МДЦ Артек (центрі під егідою ЮНЕСКО категорії 2) 21 липня – 1 серпня 2012 р. відбувся ХІ Міжнародний
дитячий фестиваль “Змінимо світ на краще!”
та 3-тя сесія Всесвітньої дитячої
Ліги Націй. Метою цих заходів є розвиток юнацької дипломатії та доведення прогресивних дитячих ініціатив щодо вирішення глобальних проблем сучасності до світових лідерів. Організатори фестивалю – благодійний фонд Надії і Добра за підтримки Кабінету Міністрів України, а також за сприяння Міністерства закордонних справ України та Міністерства соціальної політики України.

Участь у заході взяли делегації з 54 країн світу. За його 12-річну історію проведення гостями Артеківського свята стали близько 8 тисяч дітей із 73 країн світу.

У контексті просування природоохоронних ініціатив ЮНЕСКО, розширення Європейської мережі біосферних резерватів та збереження національних природних комплексів, біосферний резерват «Шацький» приєднано до транскордонного українсько-білорусько-польського природного заповідника «Західне Полісся».

5 вересня 2012 р. у м. Варшаві (Республіка Польща) відбулися урочисті заходи
з нагоди інавгурації українсько-білорусько-польського біосферного резервату «Західне Полісся», тристоронню Угоду про створення якої було підписано у м. Києві 28 жовтня 2011 року.

Сертифікат ЮНЕСКО про приєднання тристороннього біосферного резервату «Західне Полісся» до Всесвітньої мережі біосферних резерватів вручила головам офіційних делегацій України, Білорусі та Польщі Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова.

11 квітня 2013 року під головуванням Голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО відбулося XІІІ засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

З метою оптимізації та підвищення ефективності діяльності Нацкомісії у контексті забезпечення конструктивної співпраці України з ЮНЕСКО учасниками засідання було прийнято рішення структурувати склад згаданого міжвідомчого органу шляхом запровадження секторального принципу його діяльності (сектор культури та культурної спадщини, сектор освіти, сектор природничих наук та природної спадщини, сектор молодіжної політики та спорту, сектор науки, сектор міжвузівської координації на освітньому напрямі, сектор інформації та комунікації).

У контексті формування Календаря пам’ятних дат (на 2014–2015 рр.), до відзначення яких щорічно долучається ЮНЕСКО, рішенням 191-ї сесії Виконавчої
ради ЮНЕСКО (10-26 квітня 2013 р., м. Париж) чотири заявки від України (максимальна кількість від однієї країни) було рекомендовано до розгляду у рамках
37-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (5-20 листопада 2013 р.,
м. Париж), яка прийняла остаточне рішення щодо їх затвердження, а саме: Тараса Шевченка (200-річчя від дня народження, 9 березня 2014 р.), Павла Грабовського
(150-річчя від дня народження, 11 вересня 2014 р.), Михайла Коцюбинського
(150-річчя від дня народження, 17 вересня 2014 р.) та Михайла Вербицького
(200-річчя від дня народження, 4 березня 2015 р.).

На природоохоронному напрямі забезпечено, зокрема, участь української сторони у роботі 4-ї сесії Конференції держав-учасниць Конвенції ЮНЕСКО про охорону підводної культурної спадщини та 25-ї сесії Міжнародної координаційної ради Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» (27-30 травня 2013 р.).

Поновлено членство України у Виконавчій раді Міжурядової океанографічної комісії (МОК) ЮНЕСКО. За результатами роботи 46-ї сесії Виконради МОК, яка відбулася у рамках 27-ї сесії Асамблеї МОК ЮНЕСКО (24 червня – 5 липня 2013 р.),
до складу Виконради обрано Генерального директора Океанологічного центру НАН України, академіка НАН України, голову регіонального Чорноморського комітету
МОК ЮНЕСКО, директора Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського
НАН України В.М.Єремєєва.

Надано сприяння Міністерству екології та природних ресурсів України у контексті утворення української частини українсько-білорусько-польської Координаційної ради транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» (розпорядження КМУ від 20.05.2013 р.), до складу якої (на постійній основі) увійшов  представник МЗС України.

Продовжується реалізація заходів щодо популяризації у світі українських пам’яток всесвітньої спадщини, а також збереження українських культурних
і природних об’єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
.

МЗС/Секретаріатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО було вжито усіх необхідних підготовчих заходів з метою забезпечення прийняття за результатами роботи 37-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини (КВС) ЮНЕСКО (16-27 червня 2013 р., м. Пномпень, Камбоджа) збалансованого рішення щодо стану збереження трьох українських об’єктів, які знаходяться у Списку ЮНЕСКО, а саме: «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра», «Ансамбль історичного центру м. Львів» та «Букові праліси Карпат та древні букові ліси Німеччини» (спільна українсько-словацько-німецька номінація).

Також, за безпосередньої активної участі Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО/МЗС до Списку всесвітньої спадщини включено два нові українські культурні об’єкти – «Давнє місто Херсонес Таврійський та його хора»
(V ст. до н.е. – XIV ст. н.е.) та «Дерев’яні церкви Карпатського регіону України
та Польщі»
(спільна українсько-польська номінація, до складу якої входять 16 церков – по 8 від України та Польщі).

10-14 червня 2013 р. у штаб-квартирі ЮНЕСКО (м. Париж), у рамках відзначення 10-ї річниці Конвенції про збереження нематеріальної культурної спадщини, відбулася виставка «Петриківський розпис – кольори традиції», співорганізаторами якої, за сприяння МЗС/Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, виступили Дніпропетровські ОДА та обласна рада, Міністерство культури, Постійне представництво України при ЮНЕСКО.

У рамках головування України в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з 20 липня по 1 серпня 2013 р. у Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Центрі ЮНЕСКО категорії 2) проходив перший в історії «Артеку» Дитячо-молодіжний саміт ОБСЄ, який був організований Всеукраїнським благодійним Фондом Надії і Добра за сприяння Міністерства соціальної політики України та Міністерства закордонних справ України.

Впродовж майже двох тижнів понад 500 дітей з держав-учасниць ОБСЄ та
держав-партнерів мали можливість обговорити питання у всіх трьох вимірах ОБСЄ, включаючи тематику безпеки, врегулювання конфліктів, принципи нерозповсюдження, навколишнього середовища, захист прав дітей, зокрема, протидію торгівлі дітьми, інформаційний та екологічний блоки та просування процесу “Гельсінкі + 40”.

У рамках програми проводились тематичні дискусії, відбувалися національні презентації, пройшло засідання Дитячо-молодіжної Ради міністрів ОБСЄ. Саміт заклав міцні підвалини для розбудови майбутнього співробітництва молоді регіону ОБСЄ.

Офіційна церемонія закриття Саміту завершилася великим гала-концертом, в якому взяли участь молоді виконавці та танцювальні колективи. Присутні на заході
Спеціальний представник по протидії торгівлі людьми Марія Грація Джаммарінаро та Спеціальний представник майбутнього Сербського головування в ОБСЄ Раде Булатович високо оцінили зусилля Українського головування в організації цього заходу.

17 жовтня 2013 року в МЗС України відбулося XІV засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Головну увагу учасниками засідання було приділено стану виконання рішень ХІІІ засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО (11 квітня ц.р.) у контексті відповідних доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також визначення головних завдань діяльності Нацкомісії на короткострокову перспективу
у світлі оновлених пріоритетів програмної діяльності ЮНЕСКО, відображених у проектах Середньострокової стратегії цієї організації на період 2014-2021 рр. та її Програми
і бюджету на 2014-2017 рр., ухвалення яких відбудеться в рамках 37-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (5-20 листопада ц.р., м. Париж).

Члени Нацкомісії особливо позитивно відзначили ефективність запровадженого на ХІІІ засіданні, за ініціативи Голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, принципу секторальної діяльності Нацкомісії.

З 5 по 20 листопада 2013 р. у Парижі проходила 37-а сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО.

Згідно з розпорядженням Президента України №332/2013–рп від 5 листопада
2013 р. у Генконференції взяла участь офіційна делегація України на чолі із Першим заступником Міністра закордонних справ України, Головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Головним здобутком України на 37-й сесії Генконференції ЮНЕСКО стало обрання нашої держави до складу Виконавчої ради ЮНЕСКО (другого керівного органу Організації) на період 2013-2017 рр.

Як держава-член Виконавчої ради ЮНЕСКО, Україна увійшла до 4-х з 5-ти
комісій та постійних комітетів цього керівного органу Організації: Комісії з Програми
та зовнішніх зв’язків, Фінансово-адміністративної комісії, Спеціального комітету
та Комітету неурядових партнерів.

Впродовж 2013 року проводилась активна робота щодо подальшого просування українського елемента «Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ-ХХІ ст.» з метою його включення до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

У рамках реалізації заходів щодо популяризації у світі мистецтва Петриківського розпису Секретаріат Національної комісії України у справах ЮНЕСКО надавав сприяння керівництву Дніпропетровської області у проведенні відповідних виставкових заходів у низці країн (зокрема, Азербайджані, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Греції, Іспанії, Киргизстані, Китаї, Кувейті, Марокко, Німеччині, Польщі, Узбекистані, Франції,
Чехії, Японії).

2-7 грудня 2013 року в ході 8-ї сесії Міжурядового комітету держав-учасниць Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, яка проходила в м. Баку, український елемент – «Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ-ХХІ ст.» було включено до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини людства.

15 квітня 2014 року, в рамках роботи 194-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО
(5-15 квітня 2014 року, м. Париж, Франція), переважною більшістю голосів держав-членів Виконради було ухвалено внесену Україною резолюцію “Моніторинг ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)”, в якій висловлено занепокоєння зростаючою мілітаризацією півострову з боку Росії, що становить загрозу безперервності освітнього процесу, захисту свободи слова та збереження культурної спадщини.

Врахувавши надану українською делегацією інформацію, держави-члени Виконавчої ради ЮНЕСКО закликали Генерального директора Організації здійснювати на постійній основі жорсткий моніторинг ситуації в Криму у сферах компетенції ЮНЕСКО та представити доповідь Гендиректора за результатами моніторингу під час наступної 195-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО.

22 квітня 2014 р., на запрошення в.о. Міністра закордонних справ України,
з робочим візитом в Україні перебувала Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова.

У ході візиту відбулися зустрічі І.Бокової з Прем’єр-міністром України,
в.о. Міністра закордонних справ України та головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, заступником Міністра закордонних справ України, під час яких було обговорено стан та перспективи співпраці України та ЮНЕСКО на пріоритетних напрямах програмної діяльності Організації, зокрема, у світлі нових викликів та загроз,
у т.ч. в умовах анексії Російською Федерацією Кримського півострову.

Особливу увагу було приділено питанням співробітництва України та ЮНЕСКО щодо вироблення спільного алгоритму дій з метою збереження та захисту української культурної, природної та наукової спадщини на окупованій Росією території Кримського півострова, забезпечення сталої роботи освітніх та наукових установ в АРК, а також реалізації головних положень ухваленої Виконавчою радою ЮНЕСКО 15 квітня ц.р. резолюції щодо ситуації в АР Крим («Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)»).

Генеральний директор також провела зустрічі з президентом Національної академії наук України, Міністром освіти і науки України, Міністром культури України та Президентом НОК України.

У рамках програми візиту в Україну І.Бокова взяла участь у церемонії спецпогашення ювілейної марки з нагоди відзначення 12 травня ц.р. 60-річчя членства України в ЮНЕСКО, а також в урочистих зборах Президії НАН України.

Під час заходу в НАНУ, Гендиректора ЮНЕСКО І.Бокову було нагороджено срібною медаллю НАН України «За сприяння розвитку науки».

Позитивна динаміка активізації діалогу на високому рівні між Україною
і ЮНЕСКО
спостерігається з моменту набуття нашою державою незалежності.  Зокрема, за цей період відбулося 4 візити найвищого керівництва ЮНЕСКО до України, 3 з яких за останні 4 роки. Крім зазначеного візиту Гендиректора ЮНЕСКО до України у квітні
2014 р., з кінця 2010 року представники вищого керівництва ЮНЕСКО двічі відвідали нашу країну – у листопаді 2010 року в Києві перебував заступник Генерального директора з питань культури Франческо Бандарін (з метою участі у Міжнародному семінарі “Роль релігійних громад в управлінні об’єктами всесвітньої спадщини”, 2-5 листопада
2010 року; у квітні 2011 р. у Києві перебувала Генеральний директор Організації Ірина Бокова (в рамках участі на запрошення Президента України у Міжнародній конференції “25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього”).

15-25 червня 2014 р. в м. Доха, Катар, відбулася 38-а сесія Комітету всесвітньої спадщини (КВС) ЮНЕСКО, в роботі якої взяла участь делегація України у складі представників Міністерства культури.

Під час сесії було ухвалено рішення щодо стану збереження двох українських об’єктів всесвітньої спадщини:

–    «Київ: Собор Св. Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра»;

–    «Букові праліси Карпат та древні букові ліси Німеччини» (спільна українсько-словацько-німецька номінація).

У цьому контексті важливо привернути увагу до того, що, вперше за кілька останніх років, внаслідок активної роботи української сторони, у першу чергу, представників Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО
та Постійного представництва України при ЮНЕСКО, рішення стосовно об’єкта «Київ: Собор Св. Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра»,
стан збереження якого планується обговорити під час 40-ї сесії КВС (2016 р.), було ухвалене без обговорення, оскільки його проект мав збалансований характер.

18 вересня 2014 р. в МЗС України відбулося 15-е засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Головну увагу учасники засідання приділили питанню бачення ролі ЮНЕСКО
в умовах нових викликів та загроз, а також, можливого внеску України у розвиток
та посилення партнерства в рамках цієї Організації.

Окремим пунктом порядку денного було обговорено наслідки російської агресії
і захист національної культурної спадщини в Автономній Республіці Крим та стан підготовки центральними органами виконавчої влади актуалізованої інформації стосовно ситуації в Криму з метою інформування Секретаріату ЮНЕСКО.

Крім того, було обговорено питання стану захисту і збереження українських об’єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та визначено пріоритети діяльності Нацкомісії у світлі виконання програмних завдань діяльності ЮНЕСКО.

У ході обговорення було наголошено на необхідності активізації роботи з метою популяризації у світі українських пам’яток історії та культури, зокрема, шляхом
їх включення до Списку всесвітньої спадщини та Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

15-31 жовтня 2014 р. у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі проходила 195-а сесія Виконавчої ради), членом якої є Україна на період 2013-2017 рр.

У роботі сесії взяла участь делегація України на чолі із заступником Міністра закордонних справ України.

Головним здобутком для нашої держави у контексті забезпечення національних інтересів стало ухвалення 195-ю сесією Виконради внесеної Україною резолюції «Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», яку підтримали 22 країни.

Характерною відмінністю результатів голосування на нинішній сесії
у порівнянні із аналогічною резолюцією попередньої 194-ї сесії (квітень ц.р.) стало п’ятикратне збільшення кількості співспонсорства українського проекту документа.

Під час розгляду українського проекту в рамках Комісії з питань програми та зовнішніх зносин (РХ), представник України закликав держави-члени сприяти забезпеченню моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим у сферах компетенції ЮНЕСКО шляхом ухвалення відповідної резолюції, зазначивши, що цей документ підтверджує відданість Організації основоположним статутним принципам,
що ґрунтуються на загальновизнаних нормах міжнародного права. Українська делегація також привернула увагу учасників дискусії до численних порушень прав людини на півострові, зокрема, у сферах освіти, культури, віросповідання та свободи самовираження, а також утисків корінного народу Криму.

У рамках участі у сесії відбулася також окрема зустріч очільника української делегації з Генеральним директором ЮНЕСКО Іриною Боковою. Сторони обговорили можливий алгоритм спільних дій з метою збереження та захисту української культурної, природної та наукової спадщини на окупованій Росією території Кримського півострова, забезпечення сталої роботи освітніх та наукових установ в АРК, а також реалізації головних положень ухваленої Виконавчою радою ЮНЕСКО резолюції «Моніторинг
з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)».

Керівництвом ЮНЕСКО було підтверджено відданість Організації  принципам поваги до територіальної цілісності та державного суверенітету України.

24 березня 2015 р. у приміщенні Міністерства закордонних справ України відбулося ХVI засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Члени Національної комісії обговорили питання порядку денного зібрання, зокрема, щодо: змістовного наповнення Плану роботи Нацкомісії на 2015 рік; стану підготовки делегації України до участі у роботі 196-ї сесії Виконавчої Ради ЮНЕСКО (08-22 квітня 2015 року); виконання резолюцій «Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», ухвалених минулого року на 194-й та 195-й сесіях Виконавчої Ради ЮНЕСКО; стану збереження українських об’єктів всесвітньої спадщини на тимчасово окупованій РФ території АР Крим та м. Севастополь; подання заявок до Міжнародного реєстру ЮНЕСКО «Пам’ять світу»; підготовки до відзначення в Україні 70-ї річниці ЮНЕСКО; аналізу існуючого стану секторальної діяльності Національної комісії; відновлення в електронному вигляді видання інформаційного Бюлетеня Національної комісії України у справах ЮНЕСКО; затвердження Порядку надання патронату Нацкомісії.

8-23 квітня 2015 року у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі проходила 196-а сесія Виконавчої Ради ЮНЕСКО, членом якої до 2017 року є Україна.

У роботі сесії взяла участь делегація України на чолі із заступником Міністра закордонних справ України, Головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, Представником України у Виконавчій раді ЮНЕСКО.

Особливу увагу у ході виступу Глава делегації України приділив ситуації в Автономній Республіці Крим внаслідок  тимчасової окупації півострова і масштабного та системного порушення там прав людини, політики нетерпимості та дискримінації за національною, релігійною ознаками тощо.

У контексті ухваленої на двох попередніх сесіях цього керівного органу ЮНЕСКО резолюцій, і внесеного Україною на розгляд нинішньої сесії нового проекту документа  «Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)» Глава делегації наголосив, що Україна обстоює своє право на збереження та захист української культурної, природної та наукової спадщини на окупованій Росією території півострова, забезпечення сталої роботи освітніх та наукових установ в АРК, і сподівається, що голос ЮНЕСКО буде почутий серед голосів інших авторитетних міжнародних організацій.

У ході останнього пленарного засідання сесії було затверджено внесену Україною та підтриману, зокрема, США та країнами-членами ЄС, схвалену
16 квітня 2015 р. резолюцію «Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)».

2 червня 2015 р. у приміщенні штаб-квартири ЮНЕСКО в Парижі під головуванням Генерального директора ЮНЕСКО І.Бокової відбулася інформаційна зустріч щодо моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна), проведення якої передбачалося п.4 резолюції «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», ухваленої 196-ю сесією Виконавчої ради ЮНЕСКО (8-23 квітня ц.р., м. Париж).

Під час зазначеної зустрічі з доповідями щодо ситуації в АР Крим виступили: представник з питань свободи преси ОБСЄ Дуня Міятович, представник Офісу Верховного Комісара ООН з прав людини Рут Маршалл, директор французького офісу неурядової правозахисної організації “Amnesty International” Стефан Оберрайт та Генеральний директор Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць  (ICOMOS) Марі-Лор Лавенір.

Захід також відвідало близько 100 акредитованих при ЮНЕСКО керівників постійних представництв.

Під час виступів було надано досить об’єктивну картину ситуації в АРК у сферах компетенції ЮНЕСКО, зокрема, було наведено конкретні факти кричущих порушень прав людини та національних меншин, свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою, безпеки журналістів, проблеми безкарності тощо.

Головним результатом інформаційної зустрічі стало підтвердження територіальної цілісності і державного суверенітету України з боку високих представників провідних міжнародних організацій з моніторингу  питань дотримання прав людини, свободи ЗМІ, прав національних меншин тощо. При цьому робилися також посилання на відповідну Резолюцію ГА ООН №68/262 від 27 березня 2014 р. У своїх виступах доповідачі широко (і без вагань) використовували терміни «окупація» та «анексія».

Під час заходу було також розповсюджено отримані МЗС України від ПРООН брошуру «Полуостров страха: хроника оккупации и нарушения прав человека в Крыму» (англ. та рос. мовами) та розтиражований Постпредством матеріал «Анексована освіта» (англ. мовою), які викликали значний інтерес серед учасників заходу.

19 червня 2015 р. у приміщенні Міністерства закордонних справ України відбулося ХVIІ засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО у форматі наради керівників секторів Нацкомісії: культури та культурної спадщини; освіти; науки; природної спадщини; молодіжної політики; інформації та комунікації.

Члени Національної комісії обговорили питання порядку денного зібрання, зокрема, щодо виконання пунктів Плану роботи Нацкомісії у 2015 році та Рішення XVI засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, а також внесення змін до Плану; стану підготовки делегації України до участі у роботі 39-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (28 червня – 8 липня 2015 року, м. Бонн, Німеччина); тематичного наповнення другого числа інформаційного бюлетеня Нацкомісії.

24 червня 2015 р. відбулися вибори Виконавчої ради Міжурядової океанографічної комісії (МОК) ЮНЕСКО (м. Париж, Франція), в ході яких Україну було переобрано до складу Виконавчої ради Комісії від II Східноєвропейської виборчої групи.

28 червня – 8 липня 2015 р. у Бонні (Німеччина) проходила 39-та сесія Комітету всесвітньої спадщини (КВС) ЮНЕСКО – міжурядового органу, який контролює виконання Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972 р.).

Згідно з ухваленими на 39-й сесії КВС рішеннями, до Списку всесвітньої спадщини було включено 24 нові об’єкти – 23 культурні та 1 змішаний (поєднує культурну та природну цінність).

Під час роботи сесії також були переглянуті Оперативні настанови з виконання згаданої Конвенції ЮНЕСКО, до яких були внесені зміни та доповнення.

У рамках пункту «Стан збереження об’єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» порядку денного 39-ї сесії КВС було ухвалено збалансовані рішення щодо трьох українських пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра», «Ансамбль історичного центру м. Львів» та української частини транскордонного українсько-словацько-німецького об’єкта «Букові праліси Карпат та древні букові ліси Німеччини».

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s